fbpx


skolevenner

Bliv samarbejdskommune

Skolens Venner engagerer frivillige skolevenner i skoler og bidrager til at bygge bro mellem civilsamfundet og skolernes praksis. 

Ved at arbejde tæt sammen med kommunerne kan vi skabe de bedste rammer for skoler, børn og frivillige. Det er kommunens opgave at sikre, at skolerne har et godt fundament for samarbejdet med frivillige skolevenner, hvilket styrker trivsel og fagligt overskud på skolerne.


Ved at indgå i et samarbejde med Skolens Venner kan din kommune bidrage til at mindske mistrivsel blandt børn og unge samt understøtte behovet for, at flere børn og unge får en skolegang, de trives i, og som ruster dem til livet efter skolen​​.
Send forespørgsel

Målsætning

Formålet med samarbejdet er at skabe flere ressourcer til gavn for elevernes trivsel og faglige udvikling. Dette kræver klare rammer mellem frivillige og fagprofessionelle samt tilpasning af indsatsen til de lokale forhold på skolerne.

Forebyggende indsats

Skolevenner kan træde til, hvor der er behov, uden tunge procedurer eller visitationer. De kan hjælpe i klassens fællesskab, være der for en enkelt elev, eller være en ekstra hånd i undervisningen. Dette gør skolevenner til en vigtig del af en tidligt forebyggende indsats​​.

Hvem er skolevenner?

Alle kan blive skolevenner! Skolevenner er mennesker med tid, lyst og overskud til at gøre en forskel for børn.

Læs mere om, hvem der bliver skolevenner, hvad det kræver og mød fire frivillige, der fortæller om det at være skoleven.
LÆS MERE

Hvad gør skolevenner?

Skolevenner støtter den enkelte elev i fællesskabet i klassen, og kan have særligt fokus på de elever, der har det svært og mistrives, eller et mere generelt fokus på hele klassen, der giver lærerne overskud til at gøre noget ekstra for de svageste elever.

Skolevenner er med til at åbne skolen mod samfundet og med til at skabe respekt om og støtte til lærernes arbejde i befolkningen.
LÆS MERE

Hvorfor have skolevenner?

Trivsel i skolen hænger sammen med god voksenkontakt. Det er lærernes og skolepædagogernes rolle og ansvar at skabe de bedste rammer for eleverne.

Læs mere om, hvad det betyder for eleverne at have skolevenner som ekstra voksne at støtte sig til i lærerstyrede aktiviteter.
LÆS MERE

Støtte og samarbejde

Skolens Venner har samarbejde med og opbakning fra Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Danske Skolelever, Skole og Forældre og Astra, som er centrale organisationer på skoleområdet.

Med et ønske om at kvalificere indsatsen, har Skolens Venner et samarbejde med Socialt Udviklings Center SUS i forbindelse med evaluering og børneinddragelse.
LÆS MERE

Hvordan fungerer det i praksis?

Skolevennerne er et sikkert hit blandt eleverne. Det er forskelligt, hvor ønsket om at få skolevenner opstår, og det er en god ide at sikre en bred opbakning, før skolevenner introduceres på skolen. Vi har samlet en række råd, der er med til at skabe gode rammer for indsatsen.
LÆS MERE

Kontakt Skolens Venner

Er din skole eller kommune interesseret i at høre mere om skolevennerne?

Vi glæder os til at høre fra jer!
STØT
crossmenu