fbpx


skolevenner

Hvad gør skolevenner?

Skolevenner støtter den enkelte elev i fællesskabet i klassen, og kan have særligt fokus på de elever, der har det svært og mistrives, eller et mere generelt fokus på hele klassen, der giver lærerne overskud til at gøre noget ekstra for de svageste elever.

Skolevenner er med til at åbne skolen mod samfundet og med til at skabe respekt om og støtte til lærernes arbejde i befolkningen.
LÆS MERE

Hvorfor have skolevenner?

Trivsel i skolen hænger sammen med god voksenkontakt. Det er lærernes og skolepædagogernes rolle og ansvar at skabe de bedste rammer for eleverne.

Læs mere om, hvad det betyder for eleverne at have skolevenner som ekstra voksne at støtte sig til i lærerstyrede aktiviteter.
LÆS MERE

Støtte og samarbejde

Skolens Venner har samarbejde med og opbakning fra Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Danske Skolelever, Skole og Forældre og Astra, som er centrale organisationer på skoleområdet.

Med et ønske om at kvalificere indsatsen, har Skolens Venner et samarbejde med Socialt Udviklings Center SUS i forbindelse med evaluering og børneinddragelse.
LÆS MERE

Hvordan fungerer det i praksis?

Skolevennerne er et sikkert hit blandt eleverne. Det er forskelligt, hvor ønsket om at få skolevenner opstår, og det er en god ide at sikre en bred opbakning, før skolevenner introduceres på skolen. Vi har samlet en række råd, der er med til at skabe gode rammer for indsatsen.
LÆS MERE

Benyt formularen nedenfor for at  høre om mulighederne for at få skolevenner

Vi glæder os til at høre fra jer!
STØT
crossmenu