fbpx

Hvad gør
skolevenner

Skolevenner er frivillige, der understøtter lærerstyrede aktiviteter i skolen.
Skolevenner giver overskud til, at alle børn bliver set og hørt.
Det er en trivselsindsats, der supplerer skolens eksisterende trivselsarbejde.
Skolevenner støtter den enkelte elev i fællesskabet i klassen, og kan have særligt fokus på de elever, der har det svært og mistrives, eller et mere generelt fokus på hele klassen, der giver lærerne overskud til at gøre noget ekstra for de svageste elever.

Skolevenner er med til at åbne skolen mod samfundet og med til at skabe respekt om og støtte til lærernes arbejde i befolkningen.

Hvad siger lærerne?

Hør tre læreres erfaringer med skolevenner

Skolevenner bidrager med

At være sig selv
Skolevennen bruger først og fremmest sine personlige kompetencer i mødet med eleverne. Derfor kan stilen variere fra skoleven til skoleven. Nogle skolevenner griner, fjoller og bruger humor som relationsskaber og motivation for opgaveløsning, mens andre stiller interesserede spørgsmål, eller anvender omsorgsfulde klem på skulderen som en måde at lade eleven vide, at de er tilgængelige.
At være til stede
Skolevennerne har ikke nogle særlige faglige mål at stå til ansvar for, men har alene til opgave at være tilstede og stille sig selv til rådighed som en nærværende og opmærksom voksen i mødet med eleverne. Skolevennen er tilstede og tilgængelig, når eleverne har brug for en trøstende skulder, et lyttende øre eller et venligt skub til troen på egne evner.
At give sig tid til eleverne
Skolevennen har god tid. Sammen med læreren prioriterer skolevennen, hvad skolevennen skal bruge sine tid på i løbet af timen – ligesom de i fællesskab kan prioritere anderledes, hvis situationen kræver det.
Ikke altid at kende svaret
Skolevennen har ikke nødvendigvis særlige faglige forudsætninger for opgaveløsning, og deres egen skoletid kan ligge langt tilbage. Derfor kender skolevennen heller ikke altid løsningen på opgaverne, men kan undersøge opgaven sammen med eleven og forsøge om opgaven kan løses i fællesskab. Eleverne oplever med skolevennen, at ingen kan alt og skolevennen bliver på den måde mere en voksenven og samarbejdspartner end en lærerfigur.

En skoleven er ikke en lærer eller en pædagog

Frivillige hverken kan eller skal erstatte lønnet arbejdskraft og de fagprofessionelle. Frivillige skolevenner er en ekstra relation, en slags voksen ven, der er en ikke-professionel relation i barnets liv. Skolevennerne har ikke ansvar for klasserumsledelse, for den enkelte elevs læring og trivsel, eller for at der etableres et godt klassefællesskab. De kompetencer og det ansvar ligger hos lærere og pædagoger.

En skoleven kommer med god tid, smil og nærvær og tilbyder eleverne en ekstra relation til en tryg voksen, der har mulighed for at lægge øre til stort som småt og på den måde medvirke til at styrke elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.
Det er et supplement for børnene som oplever at de får noget ekstra, når frivillige har lyst, tid og overskud til at indgå som skolevenner. Mange lærere og pædagoger oplever, at de selv får mere overskud og tid til at tage sig af de børn, der har allermest brug for deres faglige kompetencer.
Selvom skolevenner er ikke svaret på nedskæringer og antallet af fagprofessionelle i skolen, så kan skolevenner være en del af svaret på flere relationer, øget fællesskab og trivsel for det enkelte barn.
STØT
crossmenu