Hvorfor er skolevenner
en god idé?

Voksenkontakt er vigtigt

Forskning peger på, at bedre trivsel i skolen hænger sammen med mere voksenkontakt. En stabil, kendt voksen, der har blik for barnet, kan have stor betydning for, om et barn har det godt i skolen. At kunne dele ens oplevelser med en betydningsfuld anden kan betyde, at problemer i skole ikke vokser sig store og udvikler sig i negativ retning. Trygge voksne kan være med til at forebygge konflikter mellem jævnaldrene ved at bygge broer mellem børnegrupper og understøtte konfliktforståelse
Det er lærernes og skolepædagogernes rolle og ansvar at skabe den klasserumsledelse og de relationer, der skaber de bedste rammer for eleverne. Når læreren byder en frivillig velkommen i klassefællesskabet, giver de eleverne en ekstra voksen at støtte sig til.

Ekstra hænder giver mere tid til kvalitet og en anden relation

I en presset skolehverdag med høje klassekvotienter og børn med mange forskellige problemstillinger, der skal rummes i klassen, kan det være svært at nå alle børn med kvalitetstid hver dag. Det er derfor vigtigt at understøtte lærerenes og pædagogeres altafgørende funktion, og her kan frivillige i skolen opfylde rollen som ekstra hænder og ekstra kendte voksne, der supplerer og understøtter de lærerstyrede aktiviteter.

Frivillige fungerer også som en tryg voksen i elevernes liv, der tilbyder en anden relation end den, som eleverne har med de fagprofessionelle i skolen.

Virker på elevernes personlige, sociale og faglige trivsel

En skoleven en støtte til den enkelte elev i fællesskabet i klassen. For eleverne opleves betydningen af skolevennen gennem en række af småhandlinger, f.eks. en hånd på skulderen, et opmuntrende ord, støtte til læsning eller til matematikopgaven, et lyttende øre eller en trøstende skulder. Skolenvennen påvirker seks områder:
Stemningen i klassen, elevernes faglige niveau, individuel trivsel, relationer, elevernes tro på egne evner og lærerens overskud
STØT
Kontakt skolens venner
Bliv frivillig
LÆS MERE
Få skolevenner
LÆS MERE
Finsensvej 6E, 2tv,
2000 Frederiksberg

Tlf: 61 68 33 96

CVR: 35 27 46 42

Bank: Danske Bank 9570 - 0012294719
crossmenu