fbpx

Hvordan fungerer
det i praksis

Kom godt fra start

Skolevennerne er et sikkert hit blandt eleverne. Det er forskelligt, hvor ønsket om at få skolevenner opstår, og det er en god ide at sikre en bred opbakning før skolevenner introduceres på skolen. Vi har samlet en række råd, der er med til at skabe gode rammer for indsatsen.

Skolens Venner har et bredt samarbejde med skolens parter, som på et nationalt niveau sikrer, at indsatsen med skolevenner på skolerne, sker i overensstemmelse med de fagprofessionelles rolle og ansvar. Involver de lokale parter, så der er tryghed i samarbejdet.

Læs støtteerklæringer fra bl.a. Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningens.

Det er lærererne og pædagogerne, der har ansvaret for klassen og for samarbejdet med skolevennen. Skolevennen agerer efter de fagprofessionelles ønsker og vejledning. Skab gensidig tillid og respekt i samarbejdet og sørg for løbende dialog.

Involver skolebestyrelsen i overvejelserne om at få skolevenner på skolen. Når en skoleven starter i en klasse, er det en god idé at introducere vedkommen til forældrene via Aula. I Skolens Venner har vi en skabelon til et forældrebrev, som skolen kan tilpasse.

Det er vigtigt, at skolens medarbejdere kender til samarbejdet med Skolens Venner. Fortæl om det, så de fagprofesionelle kan stille opklarende spørgsmål og tage stilling til, om de ønsker at have en skoleven tilknyttet deres klasse. Skolevenner skal opleves som et positivt supplement i dagligdagen hos dem, der ønsker det. Det er ligeledes vigtigt at understrege over for lærerne og pædagogerne på skolen, at de ikke går glip af andre ressourcer, fordi de har en skoleven i klassen, og at det er en anden rolle, de frivillige skolevenner udfylder.

Vælg en kontaktperson på skolen, som byder nye skolevenner velkommen, viser skolen frem og besvarer spørgsmål. Det skaber en tryghed for både personale og frivillige.

Det er vigtigt, at de frivillige skolevenner bliver synlige, så både elever, forældre og personale ved, hvem de er og hvorfor de er på skolen. Det kan være både på hjemmesiden og på skolen med navne og billeder på en tavle.

Skolen skal sørge for, at der løbende bliver talt om og evalueret på indsatsen, så det sikres at både medarbejdere og skolevenner er tilfredse med samarbejdet. Her har Skolens Venner en række værktøjer, der stilles til rådighed.

Hold skolevennerne orienteret, hvis der sker ændringer på skolen eller i det daglige arbejde, som er relevant for dem.

Involver de frivillige skolevenner i skolens liv, fx ved at invitere til diverse arrangementer som sommerfester og juleklip.

Fortæl skolenvennen om klassen og hvad den er optaget af, hvad den er god til og hvor læreren oplever, at skolevennen kan gøre en særlig forskel. Nogle lærere vælger at sende ugeplaner til deres skoleven. Der er også skolevenner, som gerne vil låne bøgerne, der undervises i, så de kan orientere sig i det, læreren underviser i. Det er op til det enkelte samarbejde, hvad der passer godt.

Vil din skole have skolevenner?

Alle skoler kan høre om mulighederne for at få skolevenner. Der er forskellige faktorer, der afgører om en skole kan få skolevenner. Kontakt sekretariatet for at høre om mulighederne. 
Den enkelte skole betaler et medlemskontingentet afhængig af, hvor mange skolevenner skolen har. 

Skolekontingentet betyder, at Skolens Venners landsforening kan tegne ansvarsforsikring for alle skolevenner, understøtte rekruttering af skolevenner og hjælpe lokalforeninger med deres indsats, sikre kvalificering og vidensdeling på tværs af landet og vedligeholde gode samarbejdsrelationer på landsplan. 

Når jeres skole bliver medlem af Skolens Venner, får elever og ansatte adgang til civilsamfundet som en ressource. I får mulighed for at inddrage frivillige i skoletiden og opleve fordelene ved at have ekstra hænder og nærvær tilstede i undervisningen. 

Skolens Venner står for den daglige kontakt mellem den lokale skole og skolevennerne, og er til rådighed for både lokalforeninger, skolevenner og skoler.

Venskabsaftale

Det enkelte venskab mellem en skoleven og en klasse formaliseres i venskabsaftalen, som både skoleven og skoleleder underskriver. Aftalen sikrer, at både den frivillige skoleven og skolen får det bedste ud af venskabet.

Aftalen er godkendt af Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen.
Tryk for en printvenlig version af aftalen

Samværspolitik

Det er vigtigt at sikre, at børns og unges rettigheder overholdes i samværet med frivillige skolevenner. Derfor opstiller vores samværspolitik generelle retningslinjer for omgangen med elever og fagpersonale på skolerne, der supplerer den almindelig sunde fornuft, der guider samværet i hverdagen i klasserne og på skolen.

Tryk for en printvenlig version af samværspolitik

Er skolen klar til at få skolevenner?

Så meld skolen ind i Skolens Venner og se frem til et samarbejde, der kommer både elever, ansatte og skolen til gode.

STØT
crossmenu