fbpx

Støtte &
samarbejde

Støt skolens venner

Skolens Venner har et samarbejde med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen, som på et overordnet niveau sikrer, at indsatsen med skolevenner på skolerne sker i overensstemmelse med de fagprofessionelles roller og ansvar.

Skolens Venner har samarbejde med og opbakning fra Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Danske Skolelever, Skole og Forældre og Astra, som er centrale organisationer på skoleområdet.

Med et ønske om at kvalificere indsatsen, har Skolens Venner et samarbejde med Socialt Udviklings Center SUS i forbindelse med evaluering og børneinddragelse.

Desuden har Skolens Venner et spirepartnerskab med Egmont Fonden med fokus på den gode skolestart i til udgangen af 2023.
STØT SKOLENS VENNER HER

Skoleledere støtter op

“Skolelederne er medlem af Skolens Venner, da frivillige i skolerne er et lille, men godt bidrag til elevernes trivsel og læring. Vi er i fortløbende dialog med Skolens Venner, hvilket er med til at give mulighed for et godt samarbejde mellem skolerne og de frivillige skolevenner.”
Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen

Opbakning fra DLF

“Danmarks Lærerforening støtter Skolens Venner, fordi det er et bærende princip for Skolens Venner, at udbredelsen af skolevenner foregår i et samarbejde med skolens parter. Det betyder bl.a, at eventuelle gråzoner og uklarheder om, hvilke opgaver skolevennerne kan og bør medvirke i, bliver drøftet mellem de relevante parter på skolen.”
Gordon Ørskov Madsen, formand
i Danmarks Lærerforening

Skole og forældre støtter

“Skole og Forældre arbejder for stærke og trygge børnefællesskaber i vores folkeskoler. Det er derfor helt naturligt for os at støtte Skolens Venners frivillige arbejde. De frivillige gør en beundringsværdig indsats for at vores børn fastholder glæden ved at gå i skole.”
Rasmus Edelberg, formand
for Skole og Forældre

Støtte fra Egmont Fonden

Skolens Venner blev i 2019 optaget i Egmont Fonden spireprogram, som førte til, at Skolens Venner i 2020 har indgået et spirepartnerskab med Egmont Fonden til og med udgangen af 2023. Læs mere om projektet og den gode skolestart.

Spirepartnerskabet har til formål at gøre Skolens Venner i stand til at udbrede skolevenner til flere skoler og dermed nå markant flere børn, særligt børn i risiko for en dårlig skolestart.

Tidligere har Skolens Venner modtaget økonomisk støtte fra Trygfonden.

Støtte fra Lauritzen Fonden

Med støtte i 2020 fra Lauritzen Fonden skal der starte skolevenner op i 15 skoleklasser i Esbjerg over 1,5 år. 

Lauritzen Fonden har valgt at støtte opstarten af de frivillige skolevenner fordi ”Frivillige foreninger er vigtige partnere, hvis vi skal sikre, at alle børn og unge i Esbjerg får mulighed for mulighed for at få år med masser af gode skoledage. Frivillige skolevenner er med helt inde i klasseværelset, og er et oplagt supplement til trivselsindsatsen på skoleområdet, som vi forventer os meget af. Det er en måde at få flere lokale ressourcer i spil i skoletiden, og samtidig bygge bro mellem skole og lokalsamfund, som forhåbentlig kan blive en ny, fast tradition i skolerne i Esbjerg” siger Inge Grønvold, der er direktør i Lauritzen Fonden.
LauritzenFonden

Samarbejde lokalt

Lokalt rådgives skoleledelsen i at inddrage tillidsrepræsentanter, skolebestyrelsen og den kommunale forvaltning i beslutningen om at inddrage skolevenner, og lokalforeninger tilstræber at involvere kommunale repræsentanter og lokalkredsmedlemmer i foreningens drift og udvikling.

Både landsforening og lokalforeninger har fokus på den løbende kommunikation og afstemning med lærere, pædagoger, ledelser og skolevenner for at sikre, at skolevenner opleves som et værdiskabende bidrag til skolens opgave med at sikre trivsel og faglig udvikling for alle børn.
LÆS MERE
STØT
crossmenu