fbpx

Støtte &
samarbejde

Skolefaglig opbakning og støtter

Skolens Venner samarbejder med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen, som på et overordnet niveau sikrer, at indsatsen med skolevenner på skolerne sker i overensstemmelse med de fagprofessionelles roller og ansvar. 

Opbakning fra faglige organisationer er essentielt for, at vi kan 


STØT SKOLENS VENNER HER

Skoleledere støtter op

“Skolelederne er medlem af Skolens Venner, da frivillige i skolerne er et lille, men godt bidrag til elevernes trivsel og læring. Vi er i fortløbende dialog med Skolens Venner, hvilket er med til at give mulighed for et godt samarbejde mellem skolerne og de frivillige skolevenner.”
Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen

Opbakning fra DLF

“Danmarks Lærerforening støtter Skolens Venner, fordi det er et bærende princip for Skolens Venner, at udbredelsen af skolevenner foregår i et samarbejde med skolens parter. Det betyder bl.a, at eventuelle gråzoner og uklarheder om, hvilke opgaver skolevennerne kan og bør medvirke i, bliver drøftet mellem de relevante parter på skolen.”
Gordon Ørskov Madsen, formand
i Danmarks Lærerforening

Skole og forældre støtter

“Skole og Forældre arbejder for stærke og trygge børnefællesskaber i vores folkeskoler. Det er derfor helt naturligt for os at støtte Skolens Venners frivillige arbejde. De frivillige gør en beundringsværdig indsats for at vores børn fastholder glæden ved at gå i skole.”
Rasmus Edelberg, formand
for Skole og Forældre

Støtte fra Egmont Fonden

Skolens Venner blev i 2019 optaget i Egmont Fonden spireprogram og har siden modtaget støtte til at udvikle indsatsen.

Vi har samarbejdet med Egmont Fonden om Den Gode Skolestart, En Trivslesindsats i Indskolingen og Flere Ressourcer - Styrket Trivsel og Selvtillid i Matematik.

Støtte fra Lauritzen Fonden

Med støtte, der startede i 2020, fra Lauritzen Fonden er SKolens Venner etableret med en lokal indsats i Esbjerg. 

Lauritzen Fonden har valgt at støtte de frivillige skolevenner i Esbjerg fordi ”Frivillige foreninger er vigtige partnere, hvis vi skal sikre, at alle børn og unge i Esbjerg får mulighed for at få år med masser af gode skoledage. Frivillige skolevenner er med helt inde i klasseværelset, og er et oplagt supplement til trivselsindsatsen på skoleområdet, som vi forventer os meget af. Det er en måde at få flere lokale ressourcer i spil i skoletiden, og samtidig bygge bro mellem skole og lokalsamfund, som forhåbentlig kan blive en ny, fast tradition i skolerne i Esbjerg” siger Inge Grønvold, der er direktør i Lauritzen Fonden.
LauritzenFonden

Samarbejde lokalt

Lokalt rådgives skoleledelsen i at inddrage tillidsrepræsentanter, skolebestyrelsen og den kommunale forvaltning i beslutningen om at inddrage skolevenner, og lokalforeninger tilstræber at involvere kommunale repræsentanter og lokalkredsmedlemmer i foreningens drift og udvikling.

Både landsforening og lokalforeninger har fokus på den løbende kommunikation og afstemning med lærere, pædagoger, ledelser og skolevenner for at sikre, at skolevenner opleves som et værdiskabende bidrag til skolens opgave med at sikre trivsel og faglig udvikling for alle børn.
LÆS MERE
STØT
crossmenu