fbpx

13. oktober 2022

Skolevenner støtter ukrainske flygtninge i folkeskolen

Folkeskolen er en vigtig arena for integration af flygtninge og andre to-sprogede elever. Skolens Venner vil med støtte fra Villum Fonden have et særligt fokus på at støtte ukrainske elever og andre med flygtninge- eller migrantbaggrund i de næste to år.
Med en 2-årig bevilling på 1,7 millioner kr. fra Villum Fonden får flere børn med flygtninge- eller migrantbaggrund mulighed for at få en frivillig skoleven i deres klasse. En skoleven er en frivillig, der kommer 2-4 timer om ugen i den samme klasse og støtter eleverne i de aktiviteter, der igangsættes af læreren.

Med en ekstra voksen i klassen er der hurtigere adgang til at få hjælp med opgaverne, og den frivillige har god tid og mulighed for at lægge ører til det, eleverne er optagede af. Frivillige skolevenner udgør ekstra hænder og ekstra kendte voksne, der understøtter de lærerstyrede aktiviteter og bidrager til omsorg og god voksenkontakt, og de er med til at styrke elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.

Folkeskolen spiller en afgørende rolle for alle børn og unges trivsel, læring og videre muligheder i livet ift. uddannelse og beskæftigelse, men også for integration af børn med flygtninge- eller migrantbaggrund. Skolen er en væsentlig arena, fordi udvikling af færdigheder i dansk er afgørende for forståelse af og deltagelse i stort set alle andre fag. Men også fordi sprogkompetencer, forståelse for dansk kultur og traditioner og sociale færdigheder i en dansk skolekontekst har indflydelse på venskaber og sociale fællesskaber. En Red Barnet undersøgelse viser desuden, at børn og unge, der er flygtet fra krig og andre livstruende omstændigheder, er særligt udsatte for at udvikle psykiske problemer, og samtidig er børn og unge med flygtningebaggrund underrepræsenteret i børnepsykiatrien. Skolen spiller en afgørende social rolle, og er samtidig vigtig ift. at sørge for, at de børn, der har brug for ekstra hjælp, får den.

Det er først og fremmest lærernes og skolepædagogernes rolle og ansvar at skabe den klasse-rumsledelse og de relationer, der skaber de bedste rammer for alle skolens elever uanset baggrund. Det er en fagprofessionel opgave at sørge for undervisning i dansk som andetsprog, sikre god integration i klassens fællesskab og kontakten til familien. Skolerne har på kort tid skullet integrere et ukendt antal ukrainske flygtninge i enten modtageklasser eller direkte ind i almindelige klasser, og der er ikke nødvendigvis fulgt ekstra økonomi med til opgaven. Det er derfor vigtigt at understøtte lærerens altafgørende funktion.

”Vi har slet ikke samme forventning om, at frivillige kan understøtte den integration, der sker i skoletiden, som vi har til fritidsarenaen. Vi forventer nærmest at foreninger og lokale grupper gør en ekstra indsats for, at flygtninge bliver taget godt imod i lokalsamfundet og får støtte til at komme ind i forenings- og fritidslivet. Men der bare ikke samme tradition for at indtænke lokalsamfundets frivillige i skoletiden, og det er en skam. For de kan virkelig noget, og det vil vi gerne gøre noget ved”, siger sekretariatsleder Trine Ladegaard om baggrunden for projektet.

Projektets primære formål er at understøtte, at ukrainske elever får ekstra voksenstøtte til trivsel og læring i enten modtageklasser eller almenklasser af frivillige skolevenner.

Projektets sekundære formål er at understøtte, at flere elever generelt trives, inspireres og støttes i deres læring, ved at have voksne frivillige i klassen, der med tid, ro og nærvær, understøtter den enkelte i fællesskabet, og dermed har lige muligheder for at udvikle sig socialt, fagligt og personligt.

Bevillingen fra Villum Fonden skal ikke kun understøtte, at flere elever får hjælp og støtte i skoletiden, men også skabe og dele viden om, hvordan frivillige bedst kan støtte elever med flygtninge- eller migrantbaggrund i folkeskolen.

hænder  i skolen med skolevenner
STØT
crossmenu