fbpx

Velkommen til Skolens Venner

Bliv skoleven
Tillykke med at du har valgt at blive skoleven. For at gøre dig parat til at gøre en forskel for børnene i den klasse du skal ud i, har vi samlet en masse info, tips og tricks til dig i dette kursusmodul.

God fornøjelse!
 • 1. Velkommen

  I videoen skal du hilse på Mette, som arbejder i Skolens Venners sekretariat. Hun står for at byde dig velkommen og tage dig igennem modulerne.

  I dette kursus skal du bevæge dig rundt i modulerne 1-6 ved at trykke på pilene til højre for modulets indhold. 
 • 2. Om skolevenner

  Hvad får skolevennen, barnet og læreren ud af indsatsen?
 • 3. Hvordan er man skoleven?

 • 4. Hvordan er du frivillig?

 • 5. Virkefelter

 • 6. Børnenes rettigheder


  Alle børn har ret til at føle sig trygge, mens de er i skole. Når frivillige skolevenner er i den samme klasse gennem længere tid, opbygges der tillid og fortrolighed mellem elever og skolevenner, og det skaber fundamentet for gode og betydningsfulde relationer. Det er både positivt og givende for alle, og samtidig er det vigtigt, at man som skoleven tænker over egne og andres grænser. 

  Når du er sammen med børnene i klassen, bærer du en del af ansvaret for, at børnene er sikkerhed hos dig, og du skal også huske at passe på dig selv. 

  Det kan du sørge for på flere måder:

  Som skoleven skal du undgå

  • At være alene med børn eller unge, hvor ingen kan se jer. Skal du f.eks. læse med en elev i andet rum, så hold døren åben. En lukket dør kan føre til rygter om, at der foregår noget forkert bag døren, selvom det ikke er tilfældet.

  • At omgås eleverne privat uden for skolens rammer, medmindre det er aftalt med skole og forældre.

  • At dele fotos eller videoer af børn eller fagprofessionelle uden forældrenes og/eller skolens tilladelse.

  • At udlevere dit private telefonnummer, adresse eller e-mail til børnene eller deres forældre eller at blive ’ven’ med dem på de sociale medier.

  Som skoleven skal du være opmærksom på

  • At være inkluderende og anerkendende i din kommunikation med eleverne.

  • At være klar og entydig i kommunikationen med elever såvel som med de fagprofessionelle på skolen. At undlade at tale dårligt eller nedsættende om eleverne eller de fagprofessionelle.

  • At sprogbrug kan misforstås af andre. Ordenes betydning, og måden de bliver sagt på kan have en uønsket effekt. Specielt børn kan have vanskeligt ved at forstå og forholde sig til sarkasme, ironi og sort humor.

  • At det er okay at sige fra over for børn og unge, som overskrider dine egne personlige grænser.

  • At fysisk kontakt i sig selv kan opfattes som grænseoverskridende, da vi alle har vores individuelle grænser; at sidde på skødet, få et knus og at holde i hånd kan opfattes anderledes af eleven og andre voksne end det, der var hensigten. Hvis eleven selv ønsker det, er det okay at give et kram, ligesom det er okay at trøste en elev, der er ked af det. Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid snakke med din lærer om det.

  Børneattester

  Frivillige i Skolens Venner afkræves af deres skole samtykke til indhentning af en børneattest hos Rigspolitiet. Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år.

  Tavshedspligt

  Som frivillig skoleven i Skolens Venner kan der opstå situationer, hvor eleverne taler om personlige forhold. Skolevennen møder her eleverne med respekt og loyalitet, så eleverne ikke oplever, at deres tillid og åbenhed misbruges. 

  Som skoleven har du tavshedspligt, og må ikke videregive private eller personlige oplysninger om eleverne eller deres familier til uvedkommende. Dog skal du reagere på forhold, der falder ind under underretningspligten og underrette læreren eller skolens ledelse.

  Underretningspligt

  Alle voksne i samfundet har underretningspligt til de sociale myndigheder, hvis de får viden eller mistanke om, at et barn er udsat for vold, overgreb eller vanrøgt. 
  I den Sociale Servicelov er den generelle underretningspligt beskrevet således:
  ”Den, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.” 
  Det betyder, at hvis du får mistanke om, at der sker overgreb eller vanrøgt i hjemmet eller på skolen, ophører din tavshedspligt, og du har pligt til at underrette din lærer eller skolen.

  Hvad er overgreb på børn og unge

  Fælles for alle former for overgreb er, at personlige grænser hos den/de krænkede overskrides. Der kan være tale om fire typer af overgreb:
  • Fysiske overgreb er handlinger, hvor børn eller unge lider fysisk overlast. Det kan ske i form af slag, spark, rusk, kvælningsforsøg, fastholdelse eller anden påføring af kropslige skader.
  • Psykiske overgreb er handlinger så som indespærring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering og nedværdigende behandling.
  • Seksuelle overgreb kan ske ved fysisk kontakt, psykisk eller verbal krænkelse.
  • Vanrøgt er manglende handlinger og forsømmelse i omsorgen for og plejen af børn og unge. F.eks. er det vanrøgt, hvis børn eller unge afholdes fra mad og drikke, rent tøj og adgang til uddannelse og sundhedsvæsenet.
Double-click to edit button text.
STØT
flagcrossmenu