fbpx

Pressemeddelelse februar 2024

Frivillige skal støtte elever i matematikvanskeligheder

En alt for stor gruppe børn og unge er i så svære matematikvanskeligheder, at det kan hæmme deres fremtidsmuligheder. Skolens Venner vil med støtte fra Egmont Fonden videreudvikle og udbrede frivillige skolevenner i folkeskolen med særligt fokus på bl.a. elever i matematikvanskeligheder.
Brøkregning, gangestykker og geometri. Det er bare nogle af de matematiktemaer, børn og unge skal igennem i folkeskolen. Desværre er der rigtig mange, som ikke har så let ved det med tallene.

Børn og unge, der halter bagud i matematik, klarer sig generelt dårligere i forhold til uddannelse og jobmuligheder end andre børn. Ny undersøgelse fra Egmont Fonden viser, at 15% af eleverne i grundskolen oplever matematikvanskeligheder, hvilket kan have langsigtede konsekvenser for børnenes videre muligheder i livet.

Med støtte fra Egmont Fonden lancerer Skolens Venner derfor nu et nyt, ambitiøst initiativ, der blandt andet skal forbedre trivslen hos børn og unge, der kæmper med matematik.
Indsatsen giver elever adgang til voksne frivillige i klassen, der med deres ro, tålmodighed og nære tilstedeværelse bidrager til et mere understøttende læringsmiljø. Det sikrer, at hver enkelt elev får muligheden for at udvikle sig i et inkluderende fællesskab, hvor der er plads til både social og faglig udvikling

”Med frivillige skolevenner vil vi ikke bare give børnene en ekstra støtte i matematiktimerne, men også en støtte til deres selvtillid og klassefællesskab" siger Sigrid Møller Larsen, sekretariatsleder i Skolens Venner.

”Skolevenner udgør ikke bare ekstra hænder; de er en uvurderlige støtte til den enkelte elev i fællesskabet. Deres tilstedeværelse spreder glæde og positivitet i klassen, løfter elevernes faglige niveau, skaber stærke relationer og øger børnenes generelle trivsel”, siger hun.

Frivillige er ekstra hænder, der giver bedre trivsel og fagligt overskud

Den nye indsats fra Skolens Venner hedder ”Flere ressourcer - styrket trivsel og selvtillid i matematik” og er en del af en bredere indsats for at sikre, at alle børn og unge trives i skolen og får de kundskaber med, der er nødvendige videre i livet. Om støtten til Skolens Venner siger direktør i Egmonts Fondssekretariat, Heidi Sørensen:

“Børn og unge i matematikvanskeligheder efterspørger tålmodige voksne, der kan give dem den nødvendige støtte, når de kæmper med matematikken. Her kan frivillige skolevenner være et værdifuldt supplement i klasseværelset og til at styrke elevernes motivation for faget og deres faglige selvtillid. Derfor er vi meget glade for at støtte Skolens Venner.”

Skolens Venner arbejder tæt sammen med skolerne for at understøtte de elever, der har mest brug for det. Frivillige skolevenner tilføjer værdifulde relationer, tid og overskud til skoleområdet, hvor der endnu ikke er en udbredt tradition for inddragelse af frivillige i klasserummet.

Med Egmont Fondens støtte er organisationen klar til at gøre en varig forskel for mange børn og unge, der står over for udfordringer i deres skolegang.

For mere information, kontakt: Kommunikationschef i Egmonts Fondssekretariat, Tine Pind Jørum på tj@egmont.com og sekretariatsleder i Skolens Venner, Sigrid Møller Larsen på sml@skolensvenner.dk

hænder  i skolen med skolevenner
STØT
crossmenu