fbpx

Bliv børneinddrager
og gør en forskel for børns trivsel

Vi søger først børneinddragere igen i 2025 
Vil du have studierelevant frivillig erfaring?
Vil du prøve kræfter med evalueringsprojekter og styrke dine faglige kompetencer?
Vil du være med til at inddrage børns stemmer?
Hvis svaret er ja, er det dig, vi leder efter! I Skolens Venner søger vi lige nu frivillige børneinddragere til en indsats, som vil bidrage til at skabe viden om værdien af frivillige i folkeskolen fra børnenes perspektiv.
Som børneinddrager bliver din vigtigste opgave at bidrage til, at Skolens Venners indsats baserer sig på viden og indsigt i børnenes ønsker, oplevelser og behov. Du indgår i et projekt, hvor du kommer til at bringe dine metodiske og analytiske kompetencer i spil og blive klædt på til opgaven af Socialt Udviklingscenter SUS. Sammen med en anden børneinddrager skal du lave en kvalitativ dataindsamling med eleverne i en folkeskoleklasse samt analysere på det efterfølgende. Du får desuden et indblik i, hvordan man som lille NGO arbejder med viden og evaluering og hvordan teori bliver til praksis. Afslutningvis modtager du et diplom, der beskriver din indsats. 

SUS har udviklet et evalueringskit, du får oplæring i og som indeholder en drejebog for besøget i en klasse. Det er op til dig, hvilke øvelser og lege fra kittet, du vil basere dataindsamlingen på. Materialet er baseret på SUS egne erfaringer med evaluering af skolevenner ud fra et børneperspektiv.

Hvad indebærer det

• 1 dags uddannelse hos Socialt Udviklingscenter SUS med fokus på evaluering med børn og metoderne i undersøgelsesdesignet og evalueringskittet den 23. februar (i København).
• 1 dags dataindsamling i en folkeskoleklasse (2 lektioner i en 1-5. klasse på Sjælland eller i Jylland) sammen med en anden børneinddrager i marts samt efterfølgende bearbejdning og analyse af data.
• 2 times opsamlingsmøde online.

Hvem er du

• Du er studerende på min. 2 år på en relevant uddannelse eller måske nyuddannet. Det kan være på en professionsskole eller universitetet.
• Du er metodisk stærk og har en bred og nuanceret viden om, hvordan sociale relationer udfolder sig i forskellige grupper og møder mellem mennesker. 
• Det er en fordel, hvis du allerede har erfaring med kvalitative metoder, men det er ikke et krav.
• Du har erfaring med eller lyst til at arbejde med børn, og synes at det er vildt spændende at se verden fra deres perspektiv.
• Du har interesse i børn og unges trivsel eller analyse-, evaluering- og udviklingsopgaver inden for social – og uddannelsesområdet.

Hvad er en skoleven

Skolevenner er frivillige, der understøtter lærerstyrede aktiviteter i skolen og er tilknyttet en fast klasse 2-4 lektioner om ugen i skoletiden. Skolevenner gør en forskel for børns trivsel og læring i skolen, som på sigt er med til at understøtte, at flere børn og unge er i stand til at gennemføre 9. klasses afgangseksamen og få en vej ind i uddannelse og beskæftigelse.

Skolens Venner er en lille, landsdækkende NGO med kvalificeret viden om værdien af frivillighed i skolen, et partnerskab med Egmont Fonden, og en ambition om at skolevenner kan blive en del af skolehverdagen for mange flere børn i Danmark. Læs mere her: www.skolensvenner.dk

Praktisk

Opgaven er frivillig og ulønnet. Du får betalt al transport og forplejning under aktiviteterne.

Tilmeld dig nu til Sigrid M Larsen på sml@skolensvenner.dk. Har du spørgsmål, kan du skrive på samme mail, eller ringe på tlf. 6126 7407.
VIl du vide lidt mere inden du springer på? Så tjek vores sidste hold børneinddragere ud
pil ned scroll

Uddannelsesdag

Alle børneinddragere mødtes hos SUS til en lærerig uddannelsesdag, der båede kom ind på metoder til inddragelse og gode måder at takle nysgerrige elever på. 

Evalueringskit

SUS har udviklet et evalueringskit sammen med Skolens Venner, som børneinddragerne får oplæring i på uddannelsesdagen og som indeholder en drejebog for besøget i en klasse. De forrige børneinddragere var med til at kvalficere kittet efter deres besøg, så det er testet i en skolevirkelighed.

Socialt udviklingscenter SUS

Skolens Venner har samarbejdet med SUS siden 2019. SUS er et socialt projekt- og videnshus, der i tæt samspil med borgere og professionelle udvikler nye, stærke sociale løsninger. De er eksperter i inddragelse af dem, der handler om - og i Skolens Venner er det jo børnene. SUS har et hjerte der banker for mennesker, og ønsker at give en tydelig stemme til dem, der ikke altid bliver hørt. 
Gå til SUS.dk

Uddannet børneindrager

Alle børneinddragere bringer deres metodiske og analytiske kompetencer i spil og blive klædt på til børneinddragelse. Derfor får alle et diplomen på, at de har gennemført forløbet. 

Er du klar til at blive børneinddrager?

Så skal du bare kontakte os! Send et par ord om dig selv til Sigrid M Larsen på sml@skolensvenner.dk. Har du spørgsmål er er du velkommen til at skrive eller ringe på tlf. 61 26 74 07 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
STØT
crossmenu