fbpx

12. april 2022

Debat: Frivillige kan hjælpe skolerne med ukrainske flygtningebørn

Skolerne har en kæmpe ressource i civilsamfundet i kraft af lokale frivillige. Frivillige spiller en stor rolle i modtagelsen af flygtninge i kommunerne, og de kan spille en lige så stor rolle ift. at støtte skolerne, skriver Skolens Venner.
De ukrainske flygtningebørn har brug for en stabil hverdag hurtigst muligt, men det er endnu uklart, hvor mange børn, de enkelte skoler kan forvente, om de kommer i modtageklasser eller om de skal sluses ind i eksisterende klassefællesskaber med danske klassekammerater, og hvad der følger med af økonomi til opgaven.

Det eneste, der vides med sikkerhed, er, at det potentielt kan blive en enorm opgave for de enkelte skoler. Det betyder et pres på et skolesystem, hvor ressourcer og fællesskaber i forvejen er hårdt presset efter to år med coronarestriktioner.

Det er nødvendigt at sikre at vores skoler ikke knækker halsen på den store opgave. Den opgave kan frivillige hjælpe med.

Ansvaret for modtagelsen af de ukrainske flygtninge - fra tag over hovedet og en seng at sove i til indslusning i diverse systemer og jobformidling – er klart en kommunal myndighedsopgave. Lige så klart er det, at når vi taler om modtagelse og integration af børn og voksne i lokalsamfundet, så spiller foreninger og lokale netværk en uvurderlig rolle.

Det er typisk frivillige, der sørger for at hjælpe de nye borgere ind i fællesskaber i f.eks. idræts- og kulturforeninger, svarer på de mange spørgsmål om, hvordan det ende og det andet fungerer i det danske samfund, hjælper med kontakt til myndigheder og fungerer som kulturelle guider og netværk.

I skolerne er det de fagprofessionelle, der har ansvaret for og kompetencerne til at byde de ukrainske børn velkommen og få dem godt ind i klassefællesskaberne. At tage imod børn, der er flygtet fra krig og få dem integreret i en dansk skolekontekst, på et sprog børnene ikke taler, er i høj grad en professionel opgave. Ligesom det er en professionel opgave at sørge for den daglige læring, trivsel og gode fællesskaber for alle børn i skolen.

Men skolerne har brug for al den hjælp de kan få, og den kan bl.a. findes i lokalsamfundet. Her er masser af mennesker med engagement, tid og overskud til at give det ekstra, der fungerer som en god støtte for de enkelte børn og for de vigtige klassefællesskaber – hvad enten børnene er ukrainske eller danske. Når skolerne inddrager frivillige i klassen, giver det både elever, lærere og pædagoger et ekstra sæt hænder og ører, og det giver de fagprofessionelle overskud til at gøre mere for de børn, der har særlig brug for hjælp.

Civilsamfundet kommer med viden og erfaring
Civilsamfundet kan og vil gerne spille en rolle i forhold til den integration, der skal foregå inde i klasserne, og i forhold til at give overskud til lærerne og skolepædagogerne.

Men det kræver viden og forståelse for, hvad det kræver at involvere frivillige i skolens praksis, så det faktisk opleves som en støtte og hjælp. Her er det vigtigt, at kommunerne og skolerne bringer civilsamfundsorganisationerne i spil.

I Skolens Venner har vi stor erfaring med, hvordan man bedst inddrager frivillige i klasserummet. Gennem et langvarigt samarbejde med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen har vi en stærk viden om, hvordan frivillighed på skoleområdet foregår i respekt og overensstemmelse med fagprofessionerne, så det fungerer til gavn for både elever og ansatte.

Andre frivilligorganisationer har stor viden om, hvordan man bygger bro mellem skole og hjem, får introduceret det danske skolesystem til flygtningefamilier, hjælper med lektier og komme ind i gode fællesskaber lokalt.

Vi vil alle gerne bidrage og hjælpe, og vi er mestre i at engagere lokalsamfundet! Vi står klar til at gøre en forskel for både fællesskaberne og skolerne, når de ukrainske børn skal ud på skolerne. Ræk ud til os, og fortæl, hvor vi kan bidrage på i den enkelte kommune eller på den enkelte skole. Vi er klar til at hjælpe!
Læs debatindlægget i Skolemonitor
STØT
crossmenu